Mitteummistuvad sukelreoveepumbad BZ

Tööratta vaba läbipääs muudab BZ-seeria pumbad ummistumiskindlateks: neist pääsevad läbi mehaanilised võõrised, mille läbimõõt ulatub kuni 80 millimeetrini.

© Impel OÜ 2024. Kõik õigused kaitstud.